De rol van een KMO-Portefeuille Manager

Een KMO-portefeuille is in feite een investeringsfonds dat is opgericht door een klein bedrijf om specifieke aspecten van bedrijfsgroei en succes te financieren. De meeste bedrijven gebruiken dit type fonds alleen om te investeren in hun kernactiviteiten. In veel gevallen betekent dit het kopen van aandelen in de aandelen van een bedrijf en het opstellen van een financieringsplan. Kleine bedrijven beginnen zich echter te realiseren dat investeren in andere delen van hun bedrijf niet altijd de beste aanpak is. Het kan hen zelfs meer kosten om dit te doen.

KmoPortefeuille

De MKB-portefeuillemanager is doorgaans een doorgewinterde bankier die al vele jaren in kleine bedrijven heeft gewerkt en de ins en outs kent van hun verschillende financiële transacties. Ze zullen zich primair richten op de financiële kant van het bedrijf en nauw samenwerken met de CEO om een ​​goed geplande portfoliostructuur te verzekeren. De portefeuillemanager rapporteert ook aan de CEO en maakt deel uit van een adviesteam van vier portefeuillemanagers en een portefeuilleanalist.

Financieel: De portefeuillemanager houdt toezicht op de financiën van de KMO. De portefeuillebeheerder is verantwoordelijk voor het beheer van en het toezicht op alle financiële activiteiten in de portefeuille. Dit omvat het werken met de financiële afdeling, de CEO en de raad van bestuur. Zij houden toezicht op de algemene financiële planning van de portefeuille.

Kapitaal en schulden: De portefeuillemanager zal toezicht houden op alle kapitaal- en schuldactiviteiten voor de KMO. Deze omvatten het zorgen voor voldoende en veilige financiering voor kapitaalprojecten, het kopen van commercieel onroerend goed, het kopen van machines en het afhandelen van schulden. Sommige portfoliomanagers werken uitsluitend met eigenaren van kleine bedrijven. Andere portfoliomanagers kunnen met elk bedrijf werken dat ze leuk vinden.

Vastgoed: Een portefeuillebeheerder is verantwoordelijk voor de financiering van de commerciële vastgoedbehoeften van de KMO. Dit omvat de aankoop van het gebouw en het onderhoud van het onroerend goed, het nakomen van de huurovereenkomsten, ervoor zorgen dat de huurders betalen, het afhandelen van onderhouds- en andere kosten die verband houden met het onderhoud van het gebouw en de verkoop van commercieel onroerend goed aan de huurders. Deze persoon zal ook verantwoordelijk zijn voor de verkoop van het gebouw en het verhuren van het bedrijfspand aan zijn huurders wanneer het niet langer nodig is of om winst te behalen uit de huurgelden en de verkoop.

Investeringsbankieren: De portefeuillebeheerder is verantwoordelijk voor het beheer van de investeringsbankbehoeften van de portefeuille. Deze omvatten het verzorgen van alle commerciële bankactiviteiten en accountancyactiviteiten die betrekking hebben op investeringen, leningen en hypotheken. Deze werkzaamheden omvatten het opstellen van financiële rapportages, het opstellen van de businessplannen, het beheren van de boekhouding en het werken met interne auditors. Deze verantwoordelijkheden kunnen variëren van de dagelijkse leiding van het bedrijf tot het nakijken van de bankafschriften en het controleren of de bankrekeningen in orde zijn.

Marketing: de portfoliomanager werkt samen met de chief executive en andere leidinggevenden van het bedrijf om hun marketingstrategie te coördineren en samen met hen een marketingcampagne te ontwikkelen. Ze zullen ook voortdurende technische ondersteuning bieden aan de marketinginspanningen van het MKB.

Het is aan de portefeuillebeheerder om zowel de investering van de portefeuille als de algemene strategie van de KMO te beheren. Daarom is het belangrijk om een ​​bekwame en ervaren manager voor de klus te hebben.

Werken met een bekwame en ervaren portfoliomanager kan een aantal voordelen voor het bedrijf hebben. In de meeste gevallen heeft een goede portfoliomanager een schat aan ervaring en kent hij de ins en outs van de branche. Ze kennen ook de wettelijke vereisten die komen kijken bij het verkrijgen van financiering voor een bedrijf. En ze zullen op de hoogte zijn van de wetten met betrekking tot de financiering van commercieel vastgoed.

De portefeuillemanager krijgt ook toegang tot een breed scala aan kennis en middelen over investeren in het MKB. Ze kunnen zelfs betere deals bedingen dan de CFO van het bedrijf. Veel portefeuillebeheerders zijn in staat om samen te werken met financiële instellingen en banken en om advies te geven over nieuwe investeringsprojecten.

Een portfoliomanager is een belangrijk onderdeel van het algemene MKB-managementteam. Hij of zij is een belangrijke troef voor het succes van het bedrijf.