Veiligheid Van Gegevens Voor Het Interne Netwerk

De gegevensbeveiliging in een server is een kritische factor die moet worden aangepakt voor optimale prestaties en uptime van de server. Het meest cruciale onderdeel van gegevensbeveiliging op een server is het netwerk. Dit verwijst naar de set hardwareapparaten die worden gebruikt voor communicatie met andere servers en externe gebruikers.

Databeveiliging Interne Netwerk

Het netwerk bestaat doorgaans uit vier componenten: fysiek, logisch, fysiek medium en logisch medium. Hieronder volgen enkele belangrijke kenmerken van het netwerk die u zullen helpen de beste plaats voor de server te bepalen.

Het interne netwerk moet sterk zijn en voldoende bandbreedte en beveiliging bieden om de gevoelige gegevens te beveiligen. Als de server in een kleine organisatie werkt, heeft deze mogelijk geen beveiliging nodig. Aan de andere kant, als de server wordt beheerd door een grote organisatie, moet een goed netwerk worden geïnstalleerd om de gegevens te beveiligen en het risico op gegevensverlies te verminderen. Als het netwerk niet voldoende beveiliging biedt, kan de informatie niet worden beschermd.

Fysieke beveiliging bestaat uit de beveiligingsmaatregelen die op de hardware van de server kunnen worden toegepast. Er zijn vier basale beveiligingstechnieken die kunnen worden toegepast op de serverhardware, zoals Physical Security: Access Control List (ACL) is zo'n beveiligingsmaatregel die wordt gebruikt om de toegang tot de server te beperken. Het kan ook worden beschouwd als een antivirusmechanisme dat ongeoorloofde toegang voorkomt. Fysieke beveiliging werkt ook als een brandmuur ter bescherming tegen aanvallen van externe gebruikers.

De tweede techniek is fysieke beveiliging van het LAN of Local Area Network. Het LAN is een lokaal netwerk dat connectiviteit tussen computers biedt. Een van de meest effectieve manieren om het LAN te beveiligen, is door firewalls te gebruiken. Firewalls werken als een beveiligingsmaatregel door netwerkactiviteit te detecteren. Nadat de activiteit is gedetecteerd, wordt de activiteit geregistreerd en wordt de netwerktoegang geblokkeerd om ongewenste interferentie van de externe omgeving te voorkomen.

Logische beveiliging verwijst naar de beveiligingsmaatregel die op de database wordt toegepast. De database is een opslagruimte voor de informatie over een enkele entiteit, zoals een persoon of een bedrijf. Deze informatie kan worden opgeslagen op de computer, op de harde schijf en is ook op afstand toegankelijk voor de gebruiker.

Logische beveiliging kan worden geïmplementeerd door fysieke of logische beveiliging van de gegevens in de database te gebruiken. De fysieke beveiligingsmaatregel kan bestaan ​​uit een toegangscontrolelijst (ACL). Dit is de fysieke beveiliging die op het netwerk wordt gebruikt. Met ACL kan de beheerder de toegang tot de gegevens beperken of beperken. De logische beveiliging wordt gebruikt op de logische partitie om verschillende soorten gebruikers te definiëren die toegang hebben tot de gegevens.

Wanneer u de fysieke beveiliging of de ACL gebruikt, beperkt u de gebruikers die toegang hebben tot de gegevens van externe gebruikers. Tot deze externe gebruikers behoren klanten en andere externe partijen. U kunt voorkomen dat deze externe gebruikers toegang krijgen tot de gevoelige gegevens door middel van logische beveiliging.